Belysningsteknik

Investera i en ny belysningsanläggning som både är modern, kreativ och miljösmart! Bra belysning är en god investering och ännu bättre är det om belysningen är energieffektiv så att både elkostnaden och den negativa miljöpåverkan minskar.

En belysningsanläggning som är 15-20 år gammal drar uppemot fyra gånger så mycket energi som en ny och vid ett byte kan elkostnaden minskas med 80 procent. Av den totala elkonsumtionen hos ett företag står belysningen för cirka 20-30 procent vilket många inte är medvetna om. Därför finns det både starka miljömässiga och ekonomiska
skäl till att byta belysningsanläggning redan idag.

Vi är specialiserade inom belysningsteknik där vikten ligger vid att placera rätt belysning på rätt plats men också att kunna styra ljusflödet. Med lång erfarenhet i ryggen kan vi erbjuda installation av olika typer av belysningsanläggningar som anpassas efter ditt företag. Vi utför både belysningsanläggningar inomhus och utomhus.


© WS ELCON AB 2022 - ALL RIGHTS RESERVED